35 år1981 – 2016

Lørdag 6. august 2016 inviterers kommunikologer og kommunikologistudenter til jubileum. Skandinavisk Institutt for Kommunikologi markerer 35 år og det ønsker vi å gjøre sammen med deg.

Last ned invitasjon (PDF)


Skandinavisk Institutt for Kommunikologi


Skandinavisk Institutt for Kommunikologi (tidl. Kommunikasjon og Forandring) ble opprettet av Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner i 1981 og har i dag følgende hovedvirksomheter:
 1. Utdannelse i Kommunikologi på basic, intermediate og advanced level.
 2. Sertifisering av kommunikologer på advanced level. Skandinavisk Institutt for Kommunikologi er eneste sertifiseringsinstans på dette nivået.
 3. Sette vilkår og standard for, og kvalitetssikre alle utdanningsprogram i kommunikologi på basic og intermediate level.
 4. Etterutdanning / fortbildning av Kommunikologer
 5. Utstrakt veiledning på kommunikologiprodukter; skriftlige arbeider, modellprosjekter etc.
 6. Sikre videreføring av metadisiplinen kommunikologi.

Les mer om kommunikologi Les mer om utdannelse i Kommunikologi her


Pedagogene Jorunn Sjøbakken og Truls Fleiner har

 1. Utviklet disiplinen Kommunikologi på basis av
  • Gregory Batesons forslag om felles tverrfaglig begrepsapparat og felles forståelse
  • John Grinders ambisjon om en Metadisiplin.
  • Eget fagutviklingsarbeid gjennom flere tiår.
 2. Gitt disiplinen navnet Kommunikologi.
 3. Definert den.
 4. Gitt den substans med
  • Sammenfattet materiale - spesifikke kategorier som inkluderer store mengder fagkunnskap om forandringsprosesser.
  • Navngitt og beskrevet den tilhørende kompetansen Tverrfaglig Meta-kompetanse - i forandrings-/utviklingsarbeid.
 5. Designet pedagogisk program for utdannelse i kommunikologi.
Les mer om kommunikologi Les mer om Kommunikologi her

Program in English (Vienna)

We are now conducting modules in Vienna, Austria.

More information about the program in Vienna

Andre utdanningsprogram

Oversikt over arrangører som kvalitetsikrer gjennom Skandinavisk Institutt for Kommunikologi:

Kommunikologiutdanningen Randaberg

Kompetensgruppen

Utbildning i Göteborg

Kommunikologsentre

Kommunikologgrupper