Kommunikologi


    Definisjoner:

  1. Kommunikologi er studiet av struktur og dynamikk i kommunikasjon og forandring når all opplevelse og all adferd/beteende er valgt definert - beskrevet og forstått - som kommunikasjon.

  2. Studiet av det som er felles/gemensamt i forandrings-/utviklingsprosesser.
    Direkte oversatt betyr kommunikologi studiet av det som er felles/gemensamt.
© 1995/2001 Truls Fleiner & Jorunn Sjøbakken

Les mer om kommunikologi Les mer om Studio Kom Fors utdanningsprogram.